Um passeio polo lugar d’Elvinha

Rodeadas de umha auténtica apocalipse post-urbana. Assim vivem no ámbito
quotidiano as vezinhas e vezinhos do histórico e singular lugar-bairro
de Elvinha, no -actual- perímetro urbano da Corunha.
Partes significadas dum cinto sub-rural paradógicamente rodeado e acosado
polo proprio tezido urbano da metropoli corunhesa, os lugares que
conformam esta comunidade humana asentada neste territorio desde há
seculos sofrem hoje a pior das violencias especulativas: a institucional. As
expropiaçons inherentes ao crescemento desmedido dumha
instituiçom-negocio (a Universidade da Corunha) ninguneam umha realidade
social de respeito e aproveitamento sustentável dos recursos consolidada
durante geraçons nas terras de Elvinha, hoje pendentes de expropiaçons
irrisorias a maos da UDC. E a ninguneám em fondo e forma. Tratando de borrar do mapa
umha organizaçom do territorio centenaria e fazendo-o sem realoxos dignos.
Ofrecendo esmolas dificilmente equiparáveis a qualquer preço lógico que
empurram as vezinhas futurivelmente expropiadas cara a umha incerta
situaçom no económico e vital.

Desde o eixo de territorio da Rede de Dereitos Sociais (Rede de activistas
e vezinhas da Corunha) caminhamos junto as nossas compas de Elvinha, por
este tezido societario baixo risco de
destruiçom inminente (o desaloxo das primeiras vezinhas pode vir no praço
dum par de meses) conhecendo, comprendendo e analisando este espaço
físico e afectivo em conflito aberto com a instituiçom/universidade.

Estade atentas a novas infos.

COMUNICADO DE PRENSA DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS OS REXUMEIROS DE ELVIÑA E CASTRO

Asunto: realoxo de veciños afectados pola expansión do Campus Universitario.

A asociación de veciños Os Rexumeiros de Elviña e Castro queren expresar o seu fondo malestar pola absoluta falta de respecto institucional das Consellerías de Vivenda e Industria e do Concello da Coruña para cos veciños expropiados de vivenda para a ampliación do Campus de Elviña, xa que logo incumpriron os compromisos de realoxo que estaban xa negociados e consensuados.

Despois dun ano de negociacións para chegar a un acordo que atendese ao cumprimento da legalidade urbanística que esixía realoxar os veciños expropiados polo campus; despois de que o alcalde da Coruña maniféstase publicamente o compromiso do concello de realoxar os veciños de Castro de Elviña; despois de que os Delegados de Vivenda e Industria se comprometesen a asinar o documento pactado para tal fin; despois de todo iso vemos que todos eses compromisos caeron en saco roto.

É por eses motivos que desde a nosa asociación consideramos culpábeis dunha auténtica tomadura de pelo aos responsábeis da Consellería de Vivenda que cesan, así como ao Concello da Coruña.

Resulta unha total incoherencia política dos responsábeis que xestionaban as institucións implicadas, que asinen os expedientes de expropiación e a licitación das obras para ampliar o Campus Universitario (Área Residencial Universitaria e Parque Tecnolóxico) sen preocuparse de que once familias vaian ser expulsadas das súas casas.

Parécenos impresentábel que unha Administración pública xogue coas vidas dos veciños comprometéndose a realoxalos para logo deixalos na estacada coa única realidade de documentos oficias nos que se lles expropia as súas vivendas.

Agardamos que o novo Goberno da Xunta e as súas Consellerías funcionen como unha verdadeira Administración e asinen os compromisos de realoxo acordados coa anterior.

A xunta directiva da Asociación de Veciños os Rexumeiros de Elviña e Castro

En Castro de Elviña a 18 de abril de 2009


Creando rede na cidade d’A Coruña

A Rede de Dereitos Sociais (RDS) é un proceso de traballo colectivo baseado na necesidade xurdida do aprendemento continuo en torno a diferentes eixos de traballo.

Desde diferentes espazos, colectivos e individualidades existe unha necesidade de mirar cara o noso redor e ver o que temos, o que estamos facendo e, sobre todo, o que podemos facer si traballamos en rede. O xerme da RDS foron xuntanzas de persoas que bebemos de experiencias propias e alleas pero que precisabamos adaptalas á nosa realidade actual, tempos de crise, de precariedade, nunha cidade na que é difícil observar a incidencia de todo isto porque non se deixa ver con facilidade, que nos deslumbra con grandes pantallas de benestar. Obviamente os obxectivos da RDS pasan por favorecer que se visualice esa outra realidade, a das persoas migrantes, a das mulleres, a dos bairros que sofren a pegada da especulación ao mais alto nivel.

Por eso a RDS comezou a súa andadura a través de tres eixos: migración, xénero e territorio, aplicando o principio de transversalidade entre os tres, tendo presente a autoformación como camiño para alcanzar a rúa e visibilizar necesidades, carencias e novos xeitos de plantexar a transformación social no noso territorio.

A RDS polo tanto en un proceso aberto e en continua construcción no que xa se están a producir traballos colectivos.

O arranque da Rede tivo o seu momento de presentación e converxencia en xaneiro de 2009 nunhas xornadas de traballo nas que cada un dos eixos fixeron unha presentación da intencionalidade e obxectivos iniciales que non eran mais que mostrar os éxitos do traballo en rede vividos por diferentes movementos do país, estimulando así o desexo de conformar novas forzas de traballo no territorio. A segunda parte das xornadas de presentación da rede foron en forma de grupos de traballo, nos que se valoraron das Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades do proxecto que tíñamos entre mans. Asistiron individulaidades e colectivos e individualidades de colectivos que plasmaron intereses e actitudes nas que maioritariamente conincidíamos ou buscabamos coincidir, as diverxencias se manteñen alén da RDS no traballo que cada unha facemos ao marxe, mantendo este espazo como o de reforzar uns mínimos comúns.

A raiz desas xornadas de traballo se comezou a traballar en cada un dos eixos, a diferentes ritmos, e a partir de aqui se poderán seguir os resultados, a actividade, así como incorporarse ao proceso cando cada quen quera facelo.

Criando redes,construindo dereitos!!