Dereito a cidade / urbanismo e corrupción

Segundo Francesco Kjellberg, a corrupçom é umha quebra nas normas legais
ou éticas non escritas relativas a como se debe exercer o servicio
público. Esta disfuncionalidade ten o claro obxectivo de proporcionar
servicios ou beneficios a certos grupos de poder de forma oculta, con
vontade de ganancia directa ou indirecta. Sen embargo, a quebra destas
normas conta cun apoio social amplo, as veces xeneralizado.
Tomando como punto de partida esta definición, Xosé Santiago Allegue
Fernández profundiza nas consecuencias deste tipo de prácticas no marco do
estado español e da Galiza: a destrución do territorio e o patrimonio
arquitectónico e natural; a mala xestión dos bens públicos; a devaluación
democrática ou a perda de calidade de vida da cidadanía.
Abordar o urbanismo desde o paradigma comúm do Direito a Cidade precisa
afrontar colectivamente o extendido problema da corrupción dotándonos de
ferramentas para articularnos en contra do expolio do común.

Xosé Santiago Allegue Fernández, Arquitecto, colabora con Verdegaia, SOS
Courel, e coa Plataforma Galiza Nom se Vende, en iniciativas pola defensa
do território, o património arquitectónico e o urbanismo e contra a
especulación imobiliária e a corrupción.

Os comentarios están pechados.