Archive for Febreiro 18th, 2011

Comunicación e poder

‘Wikileaks? CableGate? SindeGate? Revoluçons telemáticas?… Que ten mudado o destape de secretos de Wikileaks na infoesfera? até onde cambian as cousas fenómenos como o cablegate? em que sentido modifica asrelacións entre estados? e as relacións entre gobernos e sociedades civis? como pode mudar a percepción cidadá da rede, do xornalismo, dos aparatos representativos? ….Lei Sinde, […]