Comunicación e poder

'Wikileaks? CableGate? SindeGate? Revoluçons telemáticas?...
Que ten mudado o destape de secretos de Wikileaks na infoesfera?
até onde cambian as cousas fenómenos como o cablegate?
em que sentido modifica asrelacións entre estados?
e as relacións entre gobernos e sociedades civis?
como pode mudar a percepción cidadá da rede, do xornalismo, dos aparatos representativos?
....Lei Sinde, Julian Assange, caso Couso, CIA, Moldavia, Tunez, Egipto,..?"

"Comunicación e Poder"
::palestra/debate::
Coa participación de:
Xose Manuel Pereiro (Decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia)
http://sihomesi.com/
Roberto Brenlla
http://brenlla.tegnix.com/
Filipe Diez
http://filipediez.blogaliza.org/
Xoves 24 de febreiro
20:00 no CS Atreu!

Organiza RDS [Rede Dereitos Sociais] http://rede.blogaliza.org/
Colabora: hacktreu! Hacklab do CS Atreu!

Os comentarios están pechados.