Denuncia da situación do poblado de As Rañas

A RDS (Rede de Dereitos Sociais) apoia a denuncia elaborada por Arquitectos Sen Fronteiras na Corunha ante a insostíbel situación das persoas residentes en As Rañas.
É xusto denunciar que o nefasto desenvolvemento dos acordos municipais de 2007 (no que estaba prevista a rehabilitación de 19 infravivendas, a urbanización da zona e a recuperación de espazos públicos para a veciñanza) impediu o materialización real do plano apresentado públicamente -con grande sona mediática- pola Concellaría de Servizos Sociais como a solución definitiva para o poboado de As Rañas.
É preciso denunciar colectivamente, desde o movimento social e veciñal, as fraudulentas políticas públicas que desde a Concellaría de Servizos Sociais, coa súa concelleira Silvia Longueira a cabeza, están a imposibilitar o normal desenvolvemento dos veciños e veciñas de As Rañas e o seu total acceso a dereitos básicos de ciudadanía. Finalmente, o sucedido en As Rañas é máis un exemplo de unhas políticas sociais profundamente irresponsábeis, insolidarias e que son parte de unha idea de cidade fundamentalmente neoliberal.
Por unha cidade para todas e todos, polo Direito a Cidade.

el pais

el ideal gallego

la opinion

xornal

la voz


101218_Manifiesto 2010_Galego
101218_Documentación complementaria

2 ResponsesDenuncia da situación do poblado de As Rañas to “”

  1. Galiza Non Se Vende » Blog Archive » Denuncia da situación do poblado de As Rañas (A Coruña)

    […] http://rede.blogaliza.org/2010/12/22/denuncia-da-situacion-do-poblado-de-as-ranas/ […]

  2. Denúncia da situaçom do povoado d'As Ranhas

    […] Denúncia da situaçom do povoado d'As Ranhas rede.blogaliza.org/2010/12/22/denuncia-da-situacion-do-pobla…  por beto hai 2 segundos […]