Palestra contra as minas da Terra Cha

A problemática da agresión á vida e ao territorio na Terra Cha

Falarán
-Carlos Montero, Portavoz da Comisión de Asociacións en contra das Minas da Terra Cha
-Margarida Prieto Ledo Coodenadora Comarcal do SLG
Xoves 8 de xullo
20.30 horas
CS Atreu!

“Non teño este lugar por mellor do mundo, só o teño polo da miña nacencia e o da miña estirpe. El me deu, a el me debo”
(Xabier Docampo)

http://minasterracha.blogspot.com/

2 ResponsesPalestra contra as minas da Terra Cha to “”

  1. reverse phone lookup

    The various governmental along with localized regulations happen with the aim of be count up place so when defend the personal privacy connected as well as the telephone owner.

  2. reverse phone lookup

    By means of typing in the cellular phone number, reminiscent of the subject matter code, along with pushing the particular lookup key, Reorder search provides you in addition to every of corresponding addresses close with the intention of the mobile phone number.