Encontro Internacional Cartografia Cidadana

encuentro-internacional-cartografia-ciudadana_cartel

Os mapas son ferramentas imprescindibeis para transforma-la realidade. Nos últimos anos Internet e as tecnoloxías da información tiveron un enorme impacto na cartografía. Grazas ós novos métodos dixitais de representación e redes de intercambio colaborativo os ciudadans constrúen as suas representacions da realidade respecto a numerosas fontes de información e intereses.

O encontro internacional de Cartografía Ciudadana reunirá en Xixón a unha ampla rede de investigadores e axentes activos entre arquitectos, urbanistas, artistas, xeógrafos e programadores. A metodoloxía consistirá en presentacions teóricas e sesions de traballo abertas ó público.

OBXETIVOS

1. Reunir nun mesmo lugar e por primeira vez ó maior número posibel de investigadores e axentes activos na cartografía cidadana, de maneira que o encontro sirva para texer rede e coordinar axendas e desenrolos compartidos para os próximos anos.

2. Producir un arquivo público en video e hipertexto dalgunhas das experiencias e ferramentas de cartografía cidadana máis relevantes.

3. Combinar esforzos e recursos para o desenrolo dun proxecto converxente de software libre de cartografía cidadana.

4. Dar empurre ó proxecto rexional xa en marcha de cartografía cidadana Mapeando Asturias e a sua guía educativa relacionada.

5. Conceptualizar de maneira colectiva e redactar o artigo sobre “cartografía ciudadana” para as versións de wikipedia en español e en inglés.

do 30 de xulio ó 1 de agosto de 2009 no Paraninfo de la Ciudad de la Cultura e LABcafé en LABoral Centro de Arte, Xixón

PARTICIPANTES

Juan Freire (blog Nómada y Universidad de Biología, A Coruña)

José Pérez de Lama (hackitectura.net, Universidad de Arquitectura de Sevilla)

Eduardo Serrano, Ana Méndez, Sabina Habegger (Colectivo Cartac, Málaga – Madrid)

Nancy Hamad y Mansour Azziz (Solidarity Maps, Líbano – Palestina)

Ivan Sanchez Ortega (OpenStreetMap.org, Madrid)

Doménico di Siena, Alfonso Sánchez et all (Meipi.org, Madrid)

Benjamin Cadon (Metcarte y LABomedia.net, Orleans, Francia)

Fabien Girardin (Lift lab, Switzerland)

Vahida Ramudjik (Colectivo Rotorr, Belgrado – Barcelona)

Sergio Palacio (Mapastur y Asociación partycipa, Asturies)

Ergosfera (cafes para llevar y otros experimentos primitivos del espacio global)

Rede de Dereitos Sociais

Wiki

Os comentarios están pechados.