Cartografia Critica

Este mapa é o produto dun traballo colectivo en construción permanente, que emana do proceso chamado Rede de Direitos Sociais (RDS) que xurde na cidade de A coruña e comarca, coma un espazo común de colectivos, asociacións e persoas que, dende a autonomía, queremos incidir nos múltiplos aspectos da precariedade presente nas nosas vidas e traballando dende tres eixos: xénero, migración e territorio.
Temos como obxectivo intervir na nosa cotidianidade dende a observación, o pensamento crítico e o plantexamento de alternativas có obxetivo de acadar cotas de intervención e participación que superen os estándares da administración pública e organismos privados, na procura dun entorno territorial consciente e autoxestionado polas persoas que o habitan. Cremos que esta cartografía aporta novas posibilidades de comprensión do feito urbano; ter outros mecanismos de lectura dos múltiples procesos sociais que se solapan na cidade tamén implica unha nova lectura dos nosos propios modos de vida e isto, en si mesmo, xa é incidir nos procesos de creación de cidade. Ser cidadás críticas e conscientes da cidade que habitamos fainos máis participes dos diferentes procesos (sociais, urbanísticos…) que nela se desenvolven.

rds_cartografia-critica

Esta cartografía é a primeira versión dun traballo que precisa de todas as persoas que queiramos facelo noso: se queres participar, ponte en contacto con nós ou en calquera dos espazos que participan na rede de cara a elaboración deste documento vivo en permanente construción. Cartografiar a nosa terra, costumes, empregos e formas de subsistencia, o noso lecer… é un primeiro paso para a toma de conciencia e para intervir no presente de cara á creación do noso propio futuro.

rds_cartografia-critica_trasdos

cartografia critica en meipi

135 ResponsesCartografia Critica to “”

 1. jonn1

  comment5,

 2. jonn3

  comment1,

 3. jonn1

  comment4,

 4. jonn1

  comment3,

 5. jonn3

  comment6,

 6. jonn3

  comment1,

 7. jonn2

  comment1,

 8. jonn3

  comment1,

 9. jonn2

  comment4,

 10. jonn3

  comment1,

 11. jonn2

  comment5,

 12. jonn1

  comment1,

 13. jonn1

  comment5,

 14. jonn2

  comment5,

 15. jonn1

  comment5,

 16. jonn3

  comment2,

 17. jonn1

  comment2,

 18. jonn3

  comment6,

 19. jonn2

  comment3,

 20. jonn1

  comment2,

 21. jonn3

  comment1,

 22. jonn1

  comment6,

 23. jonn1

  comment6,

 24. jonn2

  comment5,

 25. jonn1

  comment6,

 26. jonn1

  comment5,

 27. jonn1

  comment4,

 28. jonn2

  comment1,

 29. jonn2

  comment3,

 30. jonn3

  comment6,

 31. jonn2

  comment3,

 32. jonn2

  comment2,

 33. jonn3

  comment1,

 34. jonn3

  comment2,

 35. jonn1

  comment2,